Menü

YENİ BİR DÜNYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBE 1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2022 günü saat: 17:00’da Yahyakaptan, karayolu caddesi No.6 (Luxor Garden Otel) İzmit/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre 1. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10.12.2022 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına, gündemin ve kongre ilanının derneğe ait web sayfasında ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

 
GÜNDEM
1.Yoklama ve Açılış Konuşması
2.Divan Seçimi
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası.
6.Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası.
7.Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve kabulü.
8.Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Seçimi
9.Yıllık Üye Aidatlarının belirlenmesi.
10.Dilek ve Temenniler
11.Kapanış