Menü

4.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.12.2022 günü saat: 11:00’da Ayvansaray Mah. Eski Kasaplar Sok. No:10 D:3 Balat FATİH/İST adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre 4. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.12.2022 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına, gündemin ve kongre ilanının derneğe ait web sayfasında ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.12.2022 günü saat: 11:00’da Ayvansaray Mah. Eski Kasaplar Sok. No:10 D:3 Balat FATİH/İST adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre 4. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.12.2022 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına, gündemin ve kongre ilanının derneğe ait web sayfasında ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1.Yoklama ve Açılış Konuşması

2.Divan Seçimi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası.

5.Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası.

6.Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve kabulü.

7.Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Seçimi

8.Tüzük Gereği Şube Açma Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

9. Yıllık Üye Aidatlarının belirlenmesi.

10-Dilek ve Temenniler

11. Kapanış