Menü

YENİ BİR DÜNYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 3.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

YENİ BİR DÜNYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 3.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2021 günü saat: 11:00’da Ayvansaray Mah. Eski Kasaplar Sok. No:10 D:2-3 (Dernek Genel Merkezi) FATİH/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerine göre 3. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, gündemin ve kongre ilanının derneğe ait web sayfasında ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1.Yoklama ve Açılış Konuşması

2.Divan Seçimi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası.

4.Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası.

5.Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve kabulü.

6.Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Seçimi.

7.Tüzük Gereği Şube Açma Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

8. Yıllık Üye Aidatlarının belirlenmesi.

9-Dilek ve Temenniler

10. Kapanış